Back in business?

In de periode dat wij onze dienstverlening aan bedrijven weer (verantwoord) aan het hervatten zijn, meldt CBS dat het ziekteverzuim over het eerste kwartaal 2020 5,2 procent is. Een historisch hoog cijfer, op dit moment het hoogste sinds 2003.

Gezondheidszorg is de afgelopen jaren de bedrijfstak geweest met het hoogte ziekteverzuim en scoort ook nu nog altijd het hoogst. Met 6,7 procent (ten opzichte van 6,1 procent in 2019) is er in het eerste kwartaal een forse groei. Ook industrie, openbaar bestuur & overheid, onderwijs en vervoer & opslag scoren boven de 5%.

De oorzaak lijkt voor de hand te liggen, hoewel het niet mogelijk is de cijfers van week tot week uit te splitsen. Of er inderdaad vanaf maart een echte ‘piek’ is, kunnen we hiermee dus niet met zekerheid stellen. Uiteraard kunnen ziekte of fysieke klachten oorzaken zijn van verzuim, maar ook stress is een belangrijke oorzaak. Zeker nu is de toename van stress- en spanningsklachten goed voor te stellen.

Geleidelijk aan zien we dat diverse bedrijfstakken weer mogen en kunnen ‘opschalen’. Normale werkzaamheden worden hervat of verder opgebouwd, steeds vaker ook weer op de eigen werkplek. Dit vraagt wederom ‘schakelen’. Opnieuw wordt een beroep gedaan op ons vermogen om aan te passen. Gelukkig zijn mensen hier eigenlijk heel goed in. Natuurlijk zijn er uitdagingen; maar met de juiste ondersteuning, coaching en mindset zijn medewerkers tot veel in staat!

Het kan juist nu het moment zijn om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers in kaart te brengen. Het tijdig signaleren van eventuele aandachtspunten op het gebied van gezondheid, stress en werkdruk verkleint het risico op verzuim.

Met onze dienstverlening kunnen wij werkgevers hierin bijstaan. Nieuwsgierig? Kijk eens op de TIGRA website!

Bron CBS

  Maak hier een afspraak voor uw abonnement training: Kijk hier voor meer informatie.