Revalidatie na Corona

Mandy, Pascal en Dirk houden zich binnen Corpus Activum bezig met de revalidatie van patiënten die het COVID19 virus hebben doorgemaakt.

De afgelopen maanden is er door diverse landelijke en regionale professionals hard gewerkt aan protocollen en samenwerkingsafspraken om deze groep patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Pascal heeft zich daar in deze regio mede voor ingezet.

Onlangs besteedde RTL nieuws aandacht aan de revalidatie bij deze aandoening. 

Inmiddels zien we de eerste patiënten die dit virus hebben doorgemaakt. Patiënten die in het ziekenhuis en op de IC hebben gelegen, maar ook mensen die COVID19 thuis hebben doorgemaakt. Bij de eerste groep zien we een forse achteruitgang in conditie en spierkracht, maar ook nog wel eens de mentale gevolgen die een IC opname met zich meebrengt.

Wat ons toch wel opvalt zijn juist de forse klachten die de groep die COVID thuis heeft doorgemaakt ervaren. Lang aanhoudende vermoeidheid is een klacht die veel lijkt voor te komen. Omdat deze mensen COVID thuis hebben doorgemaakt en veelal wat jonger zijn, heerst ook bij hen vaak het idee dat het ‘wel is meegevallen’. Het nog niet goed kunnen functioneren in gezin of het nog niet kunnen hervatten van werk is dan een forse tegenvaller en vraagt ook mentaal veel.

Onze revalidatie zal zich dan ook niet alleen richten op herstel van conditie en spierkracht, maar zeker ook op het langzaam opbouwen van eigen activiteiten en werk; met daarbij coaching en mentale ondersteuning.

Wij werken binnen onze revalidatie samen met de diëtisten van Dieetistopsport. Mensen die COVID19 hebben doorgemaakt zijn vaak ongewenst kilo’s spiermassa kwijt. De diëtisten helpen met het geven van voedingsadviezen om de spiermassa te kunnen opbouwen. Voldoende eiwit in de voeding, maar ook voldoende energie binnen krijgen is essentieel als iemand verantwoord wil opbouwen.

Zo werken we samen met diëtisten en andere zorgverleners aan een zo goed als mogelijk herstel bij deze patiëntengroep. Klik hier voor meer informatie over herstel na Corona.

  Maak hier een afspraak voor uw abonnement training: Kijk hier voor meer informatie.