Vergoeding

Fysiotherapie Corpus Activum heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Mocht u twijfelen of uw verzekeraar hier bij zit, verifieert u dit dan van tevoren. Verifieer ook zelf uw polis m.b.t. het aantal te vergoeden behandelingen.

Vergoeding door de zorgverzekering bij een niet-chronische indicatie

  • Kinderen tot 18 jaar: 9 tot max. 18 behandelingen uit de basisverzekering, vanaf de 19ebehandeling wordt het slechts vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  • 18 jaar en ouder: alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding door de zorgverzekering bij een chronische indicatie

  • Kinderen tot 18 jaar: krijgen alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
  • 18 jaar en ouder: pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering. Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u deze kosten zelf te betalen.
  • Houdt u bij een chronische indicatie rekening met het wettelijke eigen risico.
  • Er gelden voor COPD, Artrose en Claudicatio (etalagebenen) specifieke vergoedingen vanuit de basisverzekering. Raadpleeg uw polis en uw zorgverzekeraar voor de juiste voorwaarden. Houdt ook hierbij rekening met het wettelijke eigen risico.

Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en het aanvullende pakket. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, als klant van de verzekeraar, om hiervoor de polis te raadplegen.

Fysiotherapie Corpus Activum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van uw behandelingen door uw verzekeraar.

Wordt Manuele Therapie niet meer volledig vergoed door uw verzekeraar dan brengen wij het restantbedrag bij u in rekening