Hart- en vaataandoeningen

Bij Corpus Activum begeleiden we al jaren mensen met diverse hart- en vaataandoeningen.

Dirk Doop is opgeleid om de behandeling en revalidatie van mensen met hart- en vaataandoeningen uit te voeren.

 

Onze aanpak

Onze aanpak bij hart- en vaataandoeningen bestaat uit:

  • De intake, waarbij we uw gezondheidssituatie in kaart brengen samen met u uw doelen opstellen;
  • Het uitvoeren van diverse testen om uw fysieke conditie te bepalen;
  • De trainings- of revalidatiefase; waarbij we samen werken aan uw doelen;
  • Het evalueren en afsluiten van de behandeling, waarbij we afspraken maken over het vervolg. Lukt het u om zelf ‘in beweging’ te blijven?

Samen bespreken we en meten tijdens het traject uw voortgang en bespreken we of we de gestelde doelen halen. Zo nodig overleggen we met uw arts of specialist.

Voor zowel hart- als vaataandoeningen is het effect van gerichte training aangetoond. Bij de vaataandoening ‘claudicatio intermittens’ (etalagebenen) is de behandeling, bestaande uit onder andere looptraining en coaching wetenschappelijk als zeer effectief beschreven!

Door scholing, overleg en deelname aan diverse netwerken houden we onze kennis op peil en kunnen we zo nodig snel schakelen met andere zorgverleners.

Fysiotherapie bij hartaandoeningen wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering; bij claudicatio intermittens (of PAV, etalagebenen) worden 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Meer informatie over de behandeling van vaataandoeningen vind u hier: https://chronischzorgnet.nl/nl