Claudicatio Intermittens

Etalagebenen

Wat is het?

De aandoening Claudicatio Intermittens (“Etalagebenen”) kenmerkt zich door pijn in de benen tijdens lopen. Door deze pijn moeten mensen tijdens het lopen herhaaldelijk rusten, waardoor de pijn kan zakken.

Uiteindelijk leidt dit tot het steeds minder goed en ver kunnen lopen, met grote gevolgen voor werk, hobby’s en sociale contacten.

Claudicatio Intermittens wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, door leeftijd, roken en een ongezonde leefstijl (bijvoorbeeld te weinig bewegen). De aandoening komt veel voor, geschat wordt dat 3% van de mensen van 55 jaar of ouder er last van heeft en 1 op de 10 patiënten van 70 jaar of ouder.

De behandeling

Naast de behandeling door uw huisarts, praktijkondersteuner of vaatspecialist, kan fysiotherapie bijdragen aan een vermindering van uw klachten.

Wetenschappelijk is inmiddels bewezen dat “gesuperviseerde looptraining” (looptraining onder begeleiding van een deskundige) een bijzonder effectieve behandeling is bij mensen met etalagebenen.

Deze looptraining zal worden begeleid door een daartoe opgeleide fysiotherapeut en zal plaatsvinden in de praktijk van de fysiotherapeut.

Bij Fysiotherapie Corpus Activum zijn inmiddels twee fysiotherapeuten speciaal opgeleid om u deze revalidatie te begeleiden. Naast de kennis beschikken wij over een ruime trainingszaal en apparatuur om u te kunnen begeleiden.

Wij zijn inmiddels aangesloten bij het landelijke netwerk t.b.v. Claudicatio Intermittens, namelijk “ClaudicatioNET”.

Meer informatie vindt u op www.etalagebenen.nl

Vergoeding

Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist!

Meer informatie

Voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.