Hartrevalidatie

Patiënten met hartfalen hebben een verminderde pompfunctie van het hart. Dit kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen. Een hartaandoening kan grote lichamelijke en/of psychische gevolgen hebben.

Hartrevalidatie kan u helpen uw dagelijks leven weer te hervatten.

Het leren omgaan met nieuwe grenzen en mogelijkheden neemt hier en belangrijke plaats in.
Samen met de gespecialiseerde fysiotherapeuten van Corpus Activum werkt u aan het verbeteren van conditie, kracht en het verbeteren van uw zelfvertrouwen.

Daarnaast leert u een gezonde leefstijl aan, en leert u deze te onderhouden in uw situatie.

Het revalidatietraject

Het revalidatietraject dat Corpus Activum aanbiedt is een traject gebaseerd op de meest recente richtlijnen (o.a. opgesteld door de Nederlandse Hartstichting).

Het traject duurt 3 maanden, met 2 tot 3 revalidatietrainingen per week. Testen en meten nemen binnen dit traject een belangrijke plaats in; zowel voor, halverwege als aan het einde van het traject wordt o.a. uw conditie gemeten; daarnaast worden tijdens de revalidatietrainingen uw hartslag en de zwaarte van de inspanning gemeten en geregistreerd.

Tijdens het traject zullen wij, uiteraard na overleg met u, uw huisarts of specialist op de hoogte brengen van uw voortgang.

Verwijzing en vergoeding

Hartrevalidatie vindt altijd plaats na verwijzing door uw specialist. Enkele hartaandoeningen komen in aanmerking voor langdurige vergoeding; de behandeling van de overige hartaandoeningen kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Het is raadzaam vooraf uw polis te raadplegen i.v.m. vergoeding fysiotherapie. Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Informatie en contact

Indien u verdere informatie wenst of, geheel vrijblijvend, onze praktijk wilt bezoeken, kunt u contact met ons opnemen.