zaterdag 2 september 2023

Intake

Verzuim! Dit begrip is de afgelopen weken een aantal maal in de media geweest. Het verzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal van 2020 opgelopen tot 5,2%, het hoogste in 17 jaar. Per 1000 dagen werk worden er dus 52 verzuimd vanwege ziekte.

Uiteraard, het is Coronatijd kunnen we denken, maar de vraag is hoeverre dat in de cijfers van het eerste kwartaal meeweegt. Daarbij weten we al langer dat verzuim lang niet altijd puur fysieke oorzaken heeft. Sterker nog, ‘het werk’ is maar een deel van de oorzaak. En binnen dat werk kunnen werkplek, werkdruk, werksfeer allen een rol spelen.

Vlak voordat de Coronacrisis Nederland bereikte, bleek al dat de ‘kantoortuin’ een belangrijke rol speelde in verzuim. Concentratieproblemen, vermoeidheid en stress worden door werknemers allemaal gelinkt aan deze werkplek (bron).

Waar de oorzaak van het verzuim ook vandaan komt, het is zaak snel te handelen, het in kaart te brengen en een gerichte interventie te starten. Met een ‘intake’ is het mogelijk om het probleem in kaart te brengen, mogelijke oorzaken te bespreken en tot een gerichte aanpak te komen. De bedrijfsfysiotherapeut analyseert het probleem, ondersteund met diverse fysieke tests en vragenlijsten. Voor een te overzien bedrag is er duidelijkheid voor werknemer, werkgever en bedrijfsarts en kan een gerichte interventie gestart worden!

Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u een werknemer insturen voor een intake, neem gerust contact met ons op!

Ga voor meer informatie naar https://www.tigra.nl/diensten/intake/