Revalidatie na Coronavirus: 1 + 1 is vaak 3!

Steeds meer mensen doen een beroep op zorg na het doormaken van het Coronavirus. Er is nu een multidisciplinaire samenwerking tussen de diëtist en de fysiotherapeut bij corona herstelzorg. Dit wordt vergoed door de basisverzekering met extra uren. "Bij veel van deze mensen zien we aanhoudende vermoeidheidsklachten en kortademigheid", aldus Pascal Matla. Pascal is fysiotherapeut bij Corpus Activum, maar spreekt mede namens zijn collega longfysiotherapeuten. Yvette Kilian is diëtist bij Dieetistopsport: "In onze praktijk zien we mensen met een doorgemaakte corona met verschillende klachten. Door het teamwork met de fysiotherapeut kunnen we deze cliënten weer op de been helpen".

Pascal onderstreept het belang van goede nazorg voor deze patiëntengroep. "Wij zien in de praktijk dat patiënten soms twijfelen of deze klachten wel normaal zijn; goede uitleg en begrip kan een eerste stap zijn in de acceptatie hiervan". Fysiotherapie, bij voorkeur door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van longpatiënten, bestaat bij deze groep vooral uit het onder begeleiding trainen van uithoudingsvermogen en spierkracht. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen van meerwaarde zijn. "We zien vaak dat het ademhalingspatroon is ontregeld door de lange periode van ziek en benauwd zijn". Fysiotherapie wordt, na verwijzing van de arts, vergoed vanuit de basisverzekering.

"Zonder de juiste stenen is het niet mogelijk om een goed en sterk huis te bouwen. Zo is het ook met het menselijk lichaam", aldus Yvette Kilian.

Om de conditie en de spierkracht goed te kunnen laten herstellen na een doorgemaakte corona heb je vanuit de voeding de juiste stenen nodig. Deze stenen voor ons lichaam zijn in de vorm van de juiste eiwitten en energiebronnen. De diëtist berekent hoeveel energie en eiwit je nodig hebt voor een optimale voorraad van ‘stenen’ zodat jouw conditie en spierkracht goed kan herstellen. Ook bij andere klachten van corona geeft de diëtist adviezen, zoals smaakverlies, vermoeidheid en een verminderde eetlust.

De diëtist heeft extra uren (eerste 6 maanden 7 uur en eventueel nog eens 7 uur voor de volgende 6 maanden) vanuit de basisverzekering gekregen om u als coronapatiënt te begeleiden. Een verwijzing van een arts is wel een vereiste om in aanmerking te komen voor deze extra uren.

Naast de bovengenoemde schakels zou ook psychologie, ergotherapie of logopedie u kunnen helpen bij het herstel na Corona. Overleg met uw huisarts of specialist wat voor u de beste aanpak is!

Meer informatie

Samenwerkende longfysiotherapeuten Zoetermeer:
​​​​​​​www.longnetwerkzoetermeer.nl

Samenwerkende diëtisten:

www.dieetistopsport.nl

  Maak hier een afspraak voor uw abonnement training: Kijk hier voor meer informatie.