Zitten!

Juist in deze tijd is het goed om een interessante conclusie van een paar jaar geleden weer onder de aandacht te brengen: ‘Nederland is Europees Kampioen zitten!’.

62% van de Nederlanders (vanaf 15 jaar) zit dagelijks meer dan 5 ½ uur op werk, op school of thuis op de bank. Ongeveer een kwart zit zelfs meer dan 8 uur op een dag. Hiermee behoort Nederland tot de toplanden in Europa op het gebied van zitten. Dit geldt overigens niet alleen voor de werkenden; al scoort Nederland ook hoog m.b.t. beeldschermwerkers. Ook onze jeugd zit veel. Dit laatste is overigens een mondiaal probleem; een onderzoek in de Lancet toonde al dat het aantal schermuren per dag bij peuters, bepalend is voor de fysieke activiteit in latere jaren.

Vanuit het ministerie van VWS zal de komende periode meer aandacht zijn voor de preventie van beroepsziekten, waarbij er zeker aandacht zijn voor het verbeteren van werkhouding en het verminderen van zitten.

Uit onderzoek blijkt dat 28% van de aan werk gerelateerde verzuimdagen veroorzaakt wordt door klachten aan het bewegingsapparaat. Het betreft hier met name rug-, nek- en armklachten. De relatie met zitten en beeldschermwerk is natuurlijk snel gelegd.

Dat zitten kan leiden tot klachten aan rug en nek is natuurlijk bekend en is een logisch verband. Te veel zitten wordt echter ook gerelateerd aan hogere risico’s op diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, maar ook mentale klachten zoals depressie.

De hoogste tijd voor actie dus! Er zijn inmiddels al tal van initiatieven op dit gebied; zit-sta bureaus zijn bijvoorbeeld aan mooie aanpassing om voor de nodige afwisseling te zorgen. Nog eenvoudiger zijn staand of lopend vergaderen, ‘lunch walken’ en het faciliteren van sport- en beweegactiviteiten.

Zeker nu, in deze periode van noodgedwongen thuiswerken, is het voor de fysieke en mentale gezondheid van het grootste belang: blijf in beweging!

Pedro Coelho, bedrijfsfysiotherapeut
Pascal Matla, adviseur arbeid & gezondheid

TIGRA Zoetermeer

Bronnen:
Eurobarometer 412 – Sports and Physical Activity Report Europese Commissie
Factsheet Programma Preventie Beroepsziekten VWS

  Maak hier een afspraak voor uw abonnement training: Kijk hier voor meer informatie.